มูลนิธิบ้านนกขมิ้น คือมูลนิธิแบบไหน

การดำเนินการในรูปแบบมูลนิธิเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสังคมที่ทำกันแบบเป็นรูปธรรม มูลนิธิมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมในเป้าหมายของตัวเองที่แตกต่างกันไป บางมูลนิธิเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นต้น

Published
Categorized as News

มูลนิธิชัยพัฒนา คืออะไรในความคิดคุณ

หากพูดถึงคำว่ามูลนิธิแล้ว มูลนิธิชัยพัฒนา น่าจะเป็นชื่อแรกที่คนไทยนึกถึง เนื่องจากมูลนิธิเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล สนับสนุนโครงการพระราชดำริ ที่จะช่วยเหลือประชาชนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง

Published
Categorized as News

มูลนิธิรามาธิบดี วันนึงเขาทำอะไรบ้าง

เรื่องการรักษาพยาบาลถือเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคน แต่ก็เข้าใจได้ว่าไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี ปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องเงินซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทุกอย่างที่ดีที่สุดคงต้องแลกมาด้วยมูลค่าที่แพงใช่เล่น

Published
Categorized as News